• Română
  • English

RDC nr. 2/2019

CUPRINS
STUDII ŞI ARTICOLE
Aspecte teoretice şi practice privind soluţionarea cauzelor civile într-un termen optim şi previzibil
Mădălina DINU ………………………………………………………………………………………………. 117
Consacrarea constituţională şi legală a dreptului la informaţie. Impactul stărilor excepţionale asupra dreptului la informaţie
Anca-Jeanina NIŢĂ ………………………………………………………………………………………….. 125
Perspective asupra restrângerii exerciţiului drepturilor şi libertăţilor constituţionale în vederea asigurării securităţii naţionale
Ioan Dumitru APACHIŢEI …………………………………………………………………………………. 139

JURISDICŢII CONSTITUŢIONALE
Constituţionalizarea normelor penale privind exercitarea profesiei de avocat
Elena Cătălina TUDURACHI ……………………………………………………………………………… 155

ACTUALITĂŢI CONSTITUŢIONALE
Constituţionalizarea instituţiei camerei preliminare
Tudorel TOADER
Marieta SAFTA ……………………………………………………………………………………………….. 175

RĂSFOIRE REVISTĂ

https://www.ujmag.ro/reviste/revista-de-drept-constitutional/revista-de-drept-constitutional-nr-2-2019