• Română
  • English

RDC nr. 2/2018

CUPRINS
STUDII ȘI ARTICOLE
Executarea sancţiunilor penale şi detenţia. Comparaţie a sistemelor legale
Marco BUCCARELLA, Andrea MARINO, Wanda NOCERINO ……………………………………………………………………………… 101

Repere legislative şi jurisprudenţiale privind ajutorul public judiciar.
Jurisprudenţa Curţii Constituţionale a României relevantă în domeniu
Anca-Jeanina NIŢĂ ……………………………………………………………………………….. 117

Principiul egalităţii în drepturi
Mihai ŞTEFĂNOAIA ……………………………………………………………………………… 130

JURISDICŢII CONSTITUŢIONALE
Soluţionarea conflictelor juridice de natură constituţională: statuările Curţii Constituţionale a României în privinţa rolului şi competenţelor autorităţilor publice
Tudorel TOADER,
Marieta SAFTA …………………………………………………………………………………….. 141

ACTUALITĂŢI CONSTITUŢIONALE
Procedura de executare a hotărârilor judecătoreşti referitoare la minori în jurisprudenţa Curţii Constituţionale a României
Marieta SAFTA,
Iulia-Elena NISTOR ………………………………………………………………………………. 163

RĂSFOIRE REVISTĂ

https://www.ujmag.ro/reviste/revista-de-drept-constitutional/revista-de-drept-constitutional-nr-2-2018