• Română
  • English

RDC nr. 1/2019

CUPRINS

STUDII ŞI ARTICOLE
Claritatea și previzibilitatea cauzei justificative speciale prevăzute dedispoziţiile art. 226 alin. (4) lit. d) C. pen.
Mihnea Valentin STOICESCU …………………………………………………………………. 113
Amnistia și graţierea
Modele constituţionale privind protejarea statului de drept și a drepturilor persoanelor condamnate
Vladimir-Adrian COSTEA ……………………………………………………………………….. 126
Evaluarea constituţionalităţii problemelor din protecţia patrimoniului prin normele dreptului penal al Republicii Moldova
Corina STRATAN ………………………………………………………………………………….. 143

JURISDICŢII CONSTITUŢIONALE
Conceptul dreptului la viaţă și protecţia acestuia în temeiul Constituţiei Indiei
Harsh PATHAK …………………………………………………………………………………….. 155

ACTUALITĂŢI CONSTITUŢIONALE
Cine face politica penală în România?
Tudorel TOADER
Marieta SAFTA ……………………………………………………………………………………… 171

RĂRFOIRE REVISTĂ

https://www.ujmag.ro/reviste/revista-de-drept-constitutional-nr-1-2019