• Română
  • English

Despre

Revista de Drept Constituțional promovează cercetarea științifică în domeniu, dialogul dintre teoria și jurisprudența constituțională, procesul de constituționalizare a dreptului.

Revista promovează standardele moderne de protecție a drepturilor și libertăților fundamentale, standarde rezultate din actele juridice naționale și internaționale, standarde codificate prin activitatea Comisiei de la Veneția.

Studiile de drept comparat vor evidenția nivelul de protecție a drepturilor și libertăților fundamentale, vor putea contribui la identificarea unor noi soluții legislative.

În egală măsură, paginile revistei sunt deschise specialiștilor din țară și din străinătate.