• Română
  • English

Reuniunea Consiliului Mixt pentru Justiție Constituțională (Veneția 7-8 iunie 2016)

0

venice_commission_logo_02

Repere din jurisprudența instanțelor de jurisdicție constituțională prezentate în cadrul Conferinței cu tema MIGRAȚIA inclusă în programul celei de-a 15-a Reuniuni a Consiliului Mixt pentru Justiție Constituțională (Veneția 7-8 iunie 2016)

 

 

În perioada 7 – 8 iunie 2016, a avut loc, la Veneția, cea de-a 15-a Reuniune a Consiliului Mixt pentru Justiţie Constituţională[1].

Din cadrul lucrărilor Reuniunii, prezentăm, informativ, comunicările Secretariatului Comisiei referitoare la activități curente ale Comisiei de la Veneția, opinii și studii emise de aceasta în perioada dintre actuala și precedenta Reuniune, seminarii şi conferinţe cu instanţele constituţionale (CoCoSem) la care a participat de la precedenta Reuniune, precum și temele comunicărilor prezentate în cadrul Conferinței – Migrația, cu trimitere la adresa unde pot fi accesate.

  1. a) Activităţi curente ale Comisiei de la Veneţia la data de referință:

Avize ce urmau a fi adoptate cu ocazia Sesiunii Plenare a Comisiei de la Veneția, imediat următoare Reuniunii Consiliului Mixt pentru Justiție Constituțională (Turcia – Aviz cu privire la cadrul legal care reglementează starea de asediu[2]; Rusia – Aviz final privind modificările la Legea constituțională federală cu privire la Curtea Constituțională[3]; Polonia – Aviz cu privire la Legea din 15 ianuarie 2016 de modificare a Legii privind Poliția și altor acte[4]; Georgia- Aviz cu privire la modificările la Legea organică a Curții Constituționale și la Legea privind procedurile judiciare constituționale[5]).

  1. b) Opinii şi studii realizate de Comisia de la Veneţia de la precedenta Reuniune[6]:

Albania: Aviz provizoriu asupra proiectului de modificări constituționale privind sistemul judiciar din Albania [CDL-AD (2015) 045];

Armenia: Aviz preliminar cu privire la proiectul de modificare a Constituției Republicii Armenia (capitolele 1 până la 7 și 10) [CDL-AD (2015) 037]; Al doilea aviz preliminar cu privire la proiectul de modificare a Constituției Republicii Armenia (în special la capitolele 8, 9 și 11 la 16) [CDL-AD (2015) 038].

Bulgaria: Aviz cu privire la proiectul de modificarea și completare a Constituției Republicii Bulgaria [CDL-AD (2015) 022].

Georgia: Amicus curiae asupra regulii non ultra petita în cauzele penale, pentru Curtea Constituțională a Georgiei [CDL-AD (2015) 016]; Aviz preliminar privind modificările la Legea organică cu privire la Curtea Constituțională și a Legii cu privire la procedurile judiciare constituționale [CDL-PI (2016) 005];

Kârgâzstan: Aviz comun asupra proiectului de lege „cu privire la introducerea modificărilor aduse Constituției” Republicii Kârgâzstan [CDL-AD (2015) 014]; Aviz cu privire la Regulamentul de procedură al Camerei Constituționale a Curții Supreme a Republicii Kârgâzstan [CDL-AD (2015) 023] ;

Polonia: Aviz cu privire la modificările aduse Legii din 25 iunie 2015 referitoare la Tribunalul Constituțional [CDL-AD (2016) 001];

Federația Rusă : Avizul provizoriu privind modificările la Legea constituțională federală referitoare la Curtea Constituțională a Federației Ruse [CDL-AD (2016) 005];

Tunisia: Aviz asupra proiectului de lege organică privind Curtea Constituțională a Tunisiei [CDL-AD (2015) 024];

Ucraina: Aviz preliminar privind modificările la Constituția Ucrainei în ceea ce privește sistemul judiciar astfel cum este propus de către grupul de lucru al Comisiei Constituționale în iulie 2015 [CDL-AD (2015) 026]; Aviz cu privire la modificările propuse la Constituția Ucrainei în ceea ce privește sistemul judiciar, aprobat de către Comisia Constituțională la 4 septembrie 2015 [CDL-AD (2015) 027];

Compilații ale Comisiei de la Veneția: Compilație a avizelor și rapoartelor Comisiei de la Veneția privind justiția constituțională [CDL-PI (2015) 002]; Compilație a avizelor și rapoartelor Comisiei de la Veneția cu privire la modificarea constituției [CDL-PI (2015) 023].

  1. Seminarii şi conferinţe cu instanţele constituţionale (CoCoSem) la care Comisia a participat de la precedenta Reuniune.

25 – 26 iunie 2015, Batumi, Georgia – Comisia de la Veneția a organizat împreună cu Curtea Constituțională a Georgiei, GIZ și Human Dynamics Consortium, a 5-a Conferință Internațională a Mării Negre, cu tema „Libertate și securitate: creșterea efectivității sesizărilor constituționale”.

9-10 septembrie 2015, Batumi, Georgia – Comisia de la Veneția a participat la Conferința Internațională organizată cu Curtea Constituțională a Georgiei privind „Aplicarea tratatelor internaționale de către curțile constituționale și organisme echivalente: provocări la dialog”.

17-18 septembrie 2015, Dushanbe, Tadjikistan – Comisia de la Veneția a participat la conferința internațională privind „Justiția constituțională ca garanție a supremației Constituției”

24-25 septembrie 2015, Chișinău, Republica Moldova – Comisia de la Veneția a organizat, împreună cu Curtea Constituțională a Republicii Moldova, Conferința cu tema „Relațiile Curții Constituționale cu alte autorități publice”.

02 octombrie 2015, Baku, Azerbaidjan – Comisia de la Veneția a organizat, împreună cu Curtea Constituțională a Azerbaidjanului, Conferința multilaterală cu tema „Protecția drepturilor și libertăților constituționale prin intermediul plângerii individuale”.

16 octombrie 2015, Pristina, Kosovo – Comisia de la Veneția a participat la deschiderea anului judiciar al Curții Constituționale a Kosovo.

28-29 octombrie 2015, Strasbourg, Franța – Comisia de la Veneția a organizat o conferință a organelor de control constituțional din Asia Centrală „Rolul Curții Constituționale în asigurarea supremației Constituției”

10-12 noiembrie 2015, Taipei, Taiwan – Un membru al Secretariatului Comisiei de la Veneția a vizitat Curtea Constituțională a Taiwan pentru discuții referitoare la activitatea Consiliului Europei și Conferinței mondiale privind justiția constituțională (WCCJ).

19-20 noiembrie 2015, Sankt-Petersburg, Federația Rusă – Institutul de Drept și Politici Publice, sub auspiciile Asociației Avocaților din Rusia și cu sprijinul Comisiei de la Veneția, a organizat cea de-a cincea ediție a manifestării ”Moot Court Competition” pentru echipele studenților Facultăților de drept din Rusia.

25-26 aprilie 2016, Ankara, Turcia – Comisia de la Veneția a participat la Simpozionul organizat cu ocazia celei de-a 54-a aniversări a Curții Constituționale a Turciei, cu tema „Efectele hotărârilor privind plângerile constituționale”.

17 mai 2016, Saint-Petersburg, Federația Rusă – Președintele Comisiei de la Veneția a participat la conferința internațională de comemorare a celei de-a 25-a aniversări a activității Curții Constituționale a Federației Ruse, cu tema „Justiția constituțională modernă: provocări și perspective”

20 mai 2016, Chișinău, Republica Moldova – Comisia de la Veneția a participat la masa rotundă cu tema „Constituționalitatea modificărilor constituționale”.

26-27 mai 2016, Riga, Letonia – Comisia de la Veneția a participat la Conferința privind „Activismul judiciar al curților constituționale într-un stat democratic”, organizată cu ocazia celei de a 20-a aniversări a Curții Constituționale a Letoniei.

30 mai – 1 iunie 2016, București, România – Comisia de la Veneția a participat la conferința cu tema „Rolul magistrații-asistenți în jurisdicția curților constituționale”, organizată de Curtea Constituțională a România.

  1. d) În cadrul Conferinței cu tema ”Migrația”, parte a reuniunii, au avut loc prezentări și dezbateri ale legislației incidente și a jurisprudenței instanțelor de jurisdicție constituțională în această materie, după cum urmează:

Informarea și prezentarea pe larg a unui instrument de documentare ce poate fi accesat pe pagina de internet a Curții Europene a Drepturilor Omului. Este vorba despre două prezentări video[7] din seria pilot COURTalks-disCOURs, care furnizează o trecere în revistă a jurisprudenței acestei Curți în materie de azil și terorism, completând alte materiale cu caracter informativ precum Manualul de drept european în materie de azil, frontiere și migrație (”Handbook on European law Relating to Asylum, Borders and Immigrations”). Sunt de asemenea utile Fișele referitoare la Expulzare (Collective expulsions of aliens, ”Dublin” cases, Interim measures), Detenție (Migrants in detention), Domeniul penal (Terrorism), disponibile pe aceeași pagină.

Curtea Constituțională a Ungariei – lucrarea cu tema – Jurisprudența Curții Constituționale a Ungariei privind migrația;

Curtea Constituțională din Chile – lucrarea cu tema Jurisprudența Curții Constituționale din Chile privind migrația;

Consiliul de Stat din OlandaJurisprudența Consiliul de stat în materie de migrație;

Curtea Constituțională a Republicii CeheHotărârile recente ale Curții Constituționale a Republicii Cehe cu privire la problemele de migrație / azil;

Curtea Constituțională a PortugalieiMigrație, cetățenie și statutul legal al străinilor în Portugalia;

Curtea Constituțională a Republicii Moldova Migrația și statutul juridic al străinilor în Republica Moldova;

Curtea Constituțională a TurcieiDeciziile Curții Constituționale din Turcia referitoare la măsuri provizorii cu privire la procedurile de expulzare.

Prezentările și discuțiile au arătat că instanțele constituționale și Curtea Europeană a Drepturilor Omului au abordat diverse aspecte ale migrației de-a lungul anilor, subiect amplu, care include problematici precum azilul, deportarea, adăpostul sau libertatea de mișcare. Mulți dintre solicitanți au fost în situații vulnerabile. Unele instanțe au recurs la măsuri provizorii pentru a împiedica deportarea imediată acolo unde viața migrantului sau integritatea fizică ar fi fost în pericol. Referendumurile privind imigrația au fost identificate ca fiind un instrument periculos, care ar putea încălca drepturile omului. Pentru statele membre ale UE, mișcările recente de migrație au arătat limitele Regulamentului Dublin II. Instanțele trebuiau să determine deosebiri admisibile între străini și cetățeni. În multe cazuri, au fost pronunțate decizii de către instanțele constituionale în interpretarea principiilor egalității și nediscriminării, proporționalității și a demnității umane.

Toate prezentările sunt disponibile ca documente individuale la adresa:

http://www.venice.coe.int/webforms/events/?id=2079

prof.univ.dr.Tudorel Toader- membru al Comsisiei de la Veneția

lect.univ.dr. Marieta Safta – agent de legătură al Curții Constituționale a României la Comisia de la Veneția

[1] Consiliul mixt pentru justiţie constituţională din cadrul Comisiei de la Veneţia este alcătuit din membri ai acestei Comisii şi agenţi de legătură numiţi de instanțele de jursdicție constituțională membre, precum şi reprezentanţi ai Curţii Europene a Drepturilor Omului, Curţii de Justiţie ai Uniunii Europene şi Curţii Interamericane a Drepturilor Omului. Întâlnirile anuale ale agenţilor de legătură ai instanţelor de jurisdicţie constituţională din statele membre, cele asociate, cu statut de observatori sau cu statut special din cadrul Comisiei de la Veneţia facilitează schimbul de informaţii cu privire la problemele specifice justiţiei constituţionale şi asigură diseminarea jurisprudenţei constituționale

[2] CDL-AD(2016)010 , http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2016)010-e

[3] CDL-AD(2016)016 , http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2016)016-e

[4] CDL-AD(2016)012 , http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2016)012-e

[5] CDL-AD(2016)017 , http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2016)017-e

 

[6] Cea de-a 14-a Reuniune a Consiliului mixt pentru Justiție Constituțională a avut loc loc în anul 2015 la București, fiind găzduită de Curtea Constituțională a României

[7] În limba engleză și, respectiv, franceză

Share.

About Author

Comments are closed.