• Română
  • English

Codul penal. Codul de procedură penală și Legile de punere în aplicare. Actualizat la 31 octombrie 2018

0

Codul penal. Codul de procedură penală și Legile de punere în aplicare cuprinde textele la zi ale celor două coduri în vigoare, alături de acestea fiind prezentate în extras și legile lor de aplicare – Legea nr. 187/2012 și Legea nr. 255/2013.

Sub fiecare articol au fost indicate, cu caractere italice, reglementările anterioare, sunt redate textele conexe din Constituție, din Convenția europeană a drepturilor omului și din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și se fac trimiteri la legile speciale ce conțin dispoziții penale sau de procedură penală care nu au fost abrogate și care continuă să se aplice și după intrarea în vigoare a celor două coduri. Totodată, sunt reproduse pasaje relevante din hotărâri recente ale Curții Europene a Drepturilor Omului în materie.

În cuprinsul lucrării Codul penal. Codul de procedură penală și Legile de punere în aplicare au fost incluse extrase din deciziile Curții Constituționale prin care s-a constatat neconstituționalitatea unor articole din coduri, precum și din deciziile de admitere a recursurilor în interesul legii și hotărârile prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală pronunțate de Înalta Curte de Casație și Justiție, ale căror motivări integrale pot fi consultate online la adresa http://bibliotecahamangiu.ro/. Codurile sunt însoțite fiecare de o tablă de materii detaliată, precum și de un index alfabetic.

Cartea Codul penal. Codul de procedură penală și Legile de punere în aplicare este inedită prin calitatea hârtiei și interiorul în două culori, iar formatul A5 (145×205 mm) ajută la parcurgerea cu ușurință a textelor prezentate în cuprinsul ei.

https://www.hamangiu.ro/codul-penal-codul-de-procedura-penala-si-legile-de-punere-in-aplicare-actualizat-la-31-octombrie-2018

Share.

About Author

Comments are closed.